Menu Close

Taşocaklarında Ve Madenlerde Toz Problemi

Bölgemizde sanayileşmeye bağlı pek çok çevre sorunu insan sağlığına ve doğaya zarar vermeye devam etmekte olup acil önlemler ve tedbirler alınması gerekmektedir.
İskenderun ve Hatay İli genelinde pek çok taşocağı ve maden işletmesi bulunmaktadır. Özellikle taş ocaklarının yerleşim yerlerine yakınlığı, patlatma esnasında çevreye verdikleri rahatsızlık, toz etkisi, kırma eleme esnasında açığa çıkan toz, ağır yüklü kamyonların yerleşim yerlerinden geçerken vermiş olduğu rahatsızlık ve riskler, çalışanlar açısından ve çevre açısından çok büyük tehlikeler barındırmaktadır.

Taş ocağı maden işletmeciliğinde en büyük sorun olan, insan sağlığı üzerinde telafisi imkansız sağlık sorunlarına neden olan toz problemini, Avrupa ve Amerika nerede ise elli yıl önce teknik olarak çözmüş bulunmaktadır. Pulverize basınçlı su sistemleri ile su, toz çıkan bölgeye buhar şeklinde püskürtülerek, toz ile yapışan tozun yere bastırılması sağlanmaktadır. Açık alanlarda, tüm dünyada bu yöntem ile %80-90 oranında tozun bastırılması sağlanmaktadır. Saatte en fazla iki ton gibi çok az bir su sarfiyatının olması, ürünü ve ortamı ıslatmaması, çalışma ortamını çamur yapmaması, kırma eleme tesislerine ve eleklere kaba sulama sistemleri gibi olumsuz etkilerinin olmaması nedeni ile toz bastırma cihazı olarak adlandırılan sistemlerin Avrupa ve Amerika’da kullanımı zorunludur.

Toz bastırma cihazları taş ocakları dışında, inşaat ve şantiye alanları, bina yıkımı, liman hizmetleri, çimento sanayi, kömür sahaları, beton santralleri, termik santraller, demir çelik tesisleri, hurda ve cüruf sahaları dahil toz çıkan başka pek çok alanda kullanılmaktadır.
Taşocağı ve maden yollarında da zemine uygulanan toz bastırma kimyasalı ile araçların hareketi sonucu zeminden çıkan toz uzun süre engellenmektedir. Bu sayede hem su ve enerji tasarrufu sağlanmakta hem de çevresel sorunların önüne geçilmektedir.

Ülkemizde, 5 Kasım 2013 tarihli, TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ’nin amacı, işyerlerinde tozdan kaynaklı ortaya çıkabilecek risklerin önlenebilmesi amacıyla iş sağlığı ve güvenliği yönünden tozla mücadele etmek ve bu işlerde çalışanların tozun etkilerinden korunmalarını sağlamak için alınması gerekli tedbirlere dair usul ve esasları belirlemektir.
Bu yönetmeliğe göre İşveren, her türlü tozun meydana geldiği işyerlerinde çalışanların toz maruziyetini önlemek ve çalışanların toz ile ilgili tehlikelerden korunması için gerekli tüm koruyucu ve önleyici tedbirleri almakla yükümlüdür. Ayrıca, toz çıkışını önlemek için uygun mühendislik yöntemlerinin kullanılmasını sağlamakla yükümlüdür denilmektedir.

Gerek yönetmeliklerin yerine getirilmesi zorunluluğu gerekse çevre ve insan sağlığı açısından toz bastırma cihazlarının Hatay Bölgesinde de kullanımının sağlanması gerekmektedir. Artık yerli üretim olarak daha ulaşılabilir ve ekonomik olan cihazlar diğer bölgelerde yaygın olarak kullanıldığı gibi İskenderun ve Hatay genelindeki tüm madenlerde kullanılmalıdır. İşletmeler TOZ YÖNETİM PLANI hazırlamalı, idari otorite bu planları denetlemeli, yeter sayıda ve büyüklükte toz bastırma sistemi olmayan işletmelerin çalışmasına müsaade edilmemelidir.
İnsan hayatına ve doğaya saygı, daha sağlıklı bir iş ortamı ve yaşanabilir bir çevre için, toz yönetimi ve toz bastırma cihazlarının kullanımı sağlanmalı, yönetmelik şart ve yükümlülükleri yerine getirilmelidir.

 

TOZZUMA ÇEVRE KORUMA TEKNOLOJİLERİ
ELEPHANT ENDÜSTRİYEL TOZ ve KOKU BASTIRMA SİSTEMLERİ
ENDÜSTRİYEL TOZ ve KOKU BASTIRMA KİMYASALLARI
ATIK YÖNETİMİ
ATIK TOPLAMA ve GERİ DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ

 

TOZZUMA ÇEVRE KORUMA TEKNOLOJİLERİ
Adalet Mahallesi 2132/2 Sokak No:3 Trend Office Kat:4 Daire: 36, 35530 Bayraklı / Turkey
: +90 (232) 348 52 52
: +90 (530) 041 87 51
: info@tozzuma.com