Menu Close

Kömür Sahaları Toz Problemi

İskenderun Körfezinde; gelişen sanayi ve teknolojiye bağlı olarak artan enerji ihtiyacı doğrultusunda her geçen gün yeni limanlar, demir çelik tesisleri ve enerji yatırımları yapılmaktadır. Lojistik avantajları nedeni ile ülkemiz kömür ithalatının büyük oranda İskenderun Körfezinde yapılması, planlanan ve yapımı tamamlanan termik santrallerin kömür ihtiyaçları bölgeye gelen kömür tonajını artırmaktadır.

Ülkemizde faaliyet gösteren tüm kömür ithalat firmaları Yumurtalık ve İskenderun Bölgesi başta olmak üzere bölgeye konuşlanmış durumdadırlar. Kömür firmaları, üzeri açık kömür stok sahalarında her türlü depolama, eleme, paketleme faaliyetlerini devam ettirmektedirler. İskenderun’dan Yumurtalık Bölgesine kadar tüm limanlarda kömür v.b. yükler elleçlenmekte, geri sahalarda depolanmaktadır.

Çevre ve insan hayatı, kömür sahalarından kaynaklanan toz probleminden olumsuz etkilenme ve önlem alınması gerekmektedir. Kömür madeni ve özellikle petrokok, açık alanlarda depolandığında, rüzgar etkisi ile tozları çevreye yayılarak doğaya ve insan yaşamına zarar vermektedir. Tecrübelerle sabittir ki rüzgar etkisi ile aylık binde iki oranında kömür tozu, açık alan kömür depolarından çevreye yayılmakta insan ve doğa yaşamını tehdit etmektedir.

Limanlardaki geri sahaların yetersizliği ve alan problemlerinden dolayı çoğu zaman kömür yüksek yığınlar KABUKLANMA KİMYASALI halinde, denize yakın, rıhtım kenarında ve ya tarım arazilerine yakın bölgelerde depolanmakta, bu da yağmur yağdığı zaman kömürlü yağmur sularının direk denize ve ya tarım arazilerine karışmasına ve doğayı zehirlemesine sebep olmaktadır. Kömür, toprak zemin üzerine depolama yapıldığı zaman da yer altı sularının kirlenmesine neden olmaktadır. İnsan hayatı, denizler ve tarım arazileri çok büyük risk altındadır.
Kömür madeni, gemiden tahliye edilmeye başlandığı andan itibaren yoğun bir toz problemi başlamakta, kamyonlar ile ara nakliye, sahada stoklanması, eleme paketleme ve tekrar demiryolu ve ya kara yolu ile nakliye zinciri esnasında toz problemi devam etmektedir.

Sanayileşmesini tamamlamış ve benzer sorunlar ile uzun yıllar önce karşılaşmış Avrupa ve Amerika bu sorunları büyük oranda çözmüş durumdadır.
Uzun yıllar denizcilik, çevre ve atık yönetimi konularında faaliyet gösteren firmamız, sanayi tesislerinde yaşanan toz problemi ve toza bağlı olarak gerçekleşen sağlık problemleri, iş kayıpları, ekonomik kayıplar, çevresel hukuki sorunlar ve cezaları dikkate alarak, Türkiye’de ilk defa yerli üretim toz bastırma cihazlarını üretmiştir. Tozzuma Elephant Markası olarak ürettiğimiz toz bastırma cihazları Antalya Limanı, Tekirdağ Martaş Limanı, Güllük Limanı , Yolbulan Baştuğ v.b. pek çok önde gelen büyük sanayi tesisleri tarafından kullanmaktadır.


Ancak, kömürün gemiden tahliyesinden limanda ara depolama, stok sahasına ara nakliye, eleme, paketleme, stoklama ve nihai tüketim yerine tekrar demiryolu ve ya kara yolu ile nakliyesinde toz problemine karşı başka çözümlere ve tedbirlere de ihtiyaç vardır.
Avrupa ve Amerika’da uzun yıllar önce bu sorun kabuklanma kimyasalları ile çözülmüş olup işletmelerin toz yönetimi yapması ve toza karşı kömürde kimyasal kullanmaları zorunludur. Müşterilerine farklı ve ekonomik çevre çözümleri sunan firmamız, yine Türkiye’de ilk defa maden, kömür ve cüruf sahalarında toz problemine karşı kullanılan, orijinal Amerikan ürünü olan kabuklanma kimyasallarının Türkiye genelinde satış ve uygulamasını yapmaya başlamıştır.

 

Vagon toz önleme (1)Kömür, daha limanda kamyona yüklendiği an üzerine pülverize olarak su ile karışık kabuklanma kimyasalı uygulanır. Bu sayede stok sahasına gidene kadar kamyon üzerine branda örtmeye de gerek kalmaz. Kömür stok sahasında yığın haline geldiğinde üzerine tekrar kimyasal uygulanır. Yüzeyde antioksidan bir film tabakası oluşur. Bu sayede kömürün üzerindeki rüzgar etkisi ortadan kalkar, toz problemi yaşanmaz. Aynı zamanda yağmur yağdığı zaman yığın içerisine işlemez, kömür yağmur suları ile karışmadığı için çevreye zarar vermez. Anti oksidan olması nedeni ile de kömür yangınları riskin minimize eder. Yığın üzerinde oluşan film tabakası kömürün aylık kalori kaybını %2 oranında engeller. Toza karşı gereksiz su kullanımı da ortadan kalkmış olur. Kabuklanma kimyasallarının etki süresi dış ortam koşullarına bağlı olarak 8-12 hafta arası olup, ton başına kullanım maliyeti en fazla 0,15USD/tondur.

Sonuç olarak, kullanım maliyeti çok düşük olan kabuklanma kimyasalları, kömür kalori kaybını önlemesi, su kullanımı minimize etmesi, demiryolu ve kara yolu nakliyesinde branda maliyetlerini ortadan kaldırması, yangın riskini azaltması sebebi ile işletmelere maliyet yerine kazanç sağlamaktadır. Toz problemini gerçekten çözmesi nedeni ile de işletmeleri çevre sorunları, hukuki problemler ve çevre cezalarına karşı korumaktadır. Temennimiz, ülkemizde de yurt dışında olduğu gibi bu tarz ürünlerin yaygın olarak kullanılması, çevre ve insan hayatına daha fazla değer verilmesidir.

 

TOZZUMA ÇEVRE KORUMA TEKNOLOJİLERİ
ELEPHANT ENDÜSTRİYEL TOZ ve KOKU BASTIRMA SİSTEMLERİ
ENDÜSTRİYEL TOZ ve KOKU BASTIRMA KİMYASALLARI
ATIK YÖNETİMİ
ATIK TOPLAMA ve GERİ DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ

 

TOZZUMA ÇEVRE KORUMA TEKNOLOJİLERİ
Adalet Mahallesi 2132/2 Sokak No:3 Trend Office Kat:4 Daire: 36, 35530 Bayraklı / Turkey
: +90 (232) 348 52 52
: +90 (530) 041 87 51
: info@tozzuma.com